Wadowice     Bazylika Mniejsza,
po prawej stronie widoczny dom Papieża