Wadowice
dom Papieża.
To niezapomniana
chwila zadumy
i rozważań.