Ksiądz 
Jan Koclęga
nawet na 
kalwaryjskiej
drodze krzyżowej
potrafi skupić
uwagę.