Kalwaria
Zebrzydowska
przy klasztorze
o.o.Bernardynów
chwila refleksji
i rozmów przed
wsiadaniem do 
autobusu.