Nowo utworzone 
Sanktuarium
Miłosierdzia 
Bożego
w Łagiewnikach,
swoimi kształtami
i nowoczesnym
stylem może 
zachwycać.
Charakterystyczna wieża została 
wybudowana na 
odpowiednią
wysokość dla 
upamiętnienia 
pielgrzymki Papieża.
Ma tyle wysokości
ile miał Papież
wtedy lat.